Upravit stránku

Systémové a procesní interní audity a audity dodavatelů

Systémový audit

Systémový audit znamená prověřit funkčnosti systému managementu organizace s ohledem na:

  • požadavky příslušných standardů (např. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, apod.
  • účinnost a efektivnost realizovaných činností.

Při systémovém auditu volíme, pokud není klientem určeno jinak, standardně přístup založený na prověřování jednotlivých procesů tvořící systém managementu.

Procesní audit

Procesní audit znamená prověřit funkčnosti realizačních procesů (např. výrobních procesů) s ohledem na:

  • požadavky příslušných standardů (např. VDA 6.3, Formel-Q od Volkswagenu, případně jiná metodika)
  • účinnost a efektivnost realizovaných činností.

Časem se věci začnou obvykle odchylovat od původního záměru, selhávají nebo nejsou efektivní. Proto důvěřuj, ale prověřuj, jak činnosti ve skutečnosti fungují.

Ing. Petr Kořenek, MBA, konzultant společnosti ATCON