Upravit stránku

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Smysl standardu:

Záměrem standardu je podpora ochrany životního prostředí, prevence znečišťování a tím snižovat dopady organizace na životní prostředí.

Použití / uplatnění standardu:

Tento mezinárodní standard definuje požadavky na systém environmentálního managementu a je aplikovatelný na všechny typy organizací, může být použit jak pro služby, tak pro výrobní sektory, a je použitelný pro jakýkoli typ a velikost organizace.

Charakteristika standardu:

Standard vychází z některých požadavků ISO 9001, které jsou rozšířené o požadavky životního prostředí a legislativní požadavky.

Základem standardu je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. To je zajišťováno prostřednictvím stanovení a realizace cílů v oblasti životního prostředí, které vychází z aspektů jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Standard klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.).

Hlavní přínosy standardu:

  • zvýšení důvěry v podnikání ohleduplnému vůči životnímu prostředí ze strany veřejné správy, samosprávy a obyvatelstva,
  • výhoda při komunikaci s orgány veřejné správy a samosprávy,
  • poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí,
  • důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností,
  • redukce provozních nákladů (např. úspory energií, surovin a dalších zdrojů),
  • zvyšování spokojenosti zainteresovaných stran (obec, obyvatelé v blízkém okolí),
  • lepší připravenost organizace na havarijní / krizové situace s dopadem na životní prostředí.