Upravit stránku

ISO 14001

Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití

Smysl standardu:

Záměrem standardu je podpora ochrany životního prostředí, prevence znečišťování a tím snižovat dopady organizace na životní prostředí.

Použití / uplatnění standardu:

Tento mezinárodní standard definuje požadavky na systém environmentálního managementu a je aplikovatelný na všechny typy organizací, může být použit jak pro služby, tak pro výrobní sektory, a je použitelný pro jakýkoli typ a velikost organizace.

Charakteristika standardu:

Standard vychází z procesního přístupu s aplikací PDCA cyklu v procesech (zlepšování) a zvažováním rizik a příležitostí v oblasti ochrany životního prostředí.

Základem standardu je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí. To je zajišťováno prostřednictvím stanovení a realizace cílů v oblasti životního prostředí, které vychází z aspektů jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Standard klade důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.).

Hlavní přínosy standardu:

  • zvýšení důvěry v podnikání ohleduplnému vůči životnímu prostředí ze strany veřejné správy, samosprávy a obyvatelstva,
  • výhoda při komunikaci s orgány veřejné správy a samosprávy,
  • poskytnutí důkazu o šetrnosti k životnímu prostředí,
  • důsledné plnění legislativy a snižování možnosti ekologických nehod či havárií a finančních postihů z nedodržení povinností,
  • redukce provozních nákladů (např. úspory energií, surovin a dalších zdrojů),
  • zvyšování spokojenosti zainteresovaných stran (obec, obyvatelé v blízkém okolí),
  • lepší připravenost organizace na havarijní / krizové situace s dopadem na životní prostředí.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti