Upravit stránku

ISO 9001

Systémy managementu kvality - Požadavky

Smysl standardu:

Požadavky zákazníků pomocí vnitřních procesů organizace přeměnit v takový produkt, který zajistí spokojeného zákazníka.

Použití / uplatnění standardu:

Tento mezinárodní standard může být aplikován v jakékoliv organizaci bez ohledu na její velikost a zaměření podnikání (např. v obchodu, výrobě, službách, veřejné správě, zdravotnictví, apod.).

Charakteristika standardu:

Standard je postaven na procesním přístupu a neustálém zlepšování. Procesní přístup znamená uspořádání činností organizace do logických celků „procesů“ přeměňující vstupy na výstupy. Přičemž mezi těmito procesy jsou definovány jednoznačné vazby / vztahy. Definování procesního přístupu pomůže organizaci jasně uspořádat její činnosti, stanovit jasné odpovědnosti za řízení těchto činnosti a příslušné pravomoci, což přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Vybudovaný systém managementu kvality (QMS) podle ISO 9001 je přirozený způsob, kterým organizace plánuje a řídí své procesy s cílem naplnit požadavky zákazníka a požadavky organizace kladené na interní procesy. Při možném nebo skutečném výskytu neshodného produktu a jeho případnému dodání zákazníkovi je v QMS nastartován proces, který zjistí příčiny neshodného produktu, realizuje vhodná opatření, sleduje účinnost těchto opatření, a tímto zamezí výskytu neshodných produktů. Takto organizace prokáže svoji důvěryhodnost jako obchodní partner.

Hlavní přínosy standardu:

  • zprůhlednění fungování organizace,
  • zvyšování efektivity procesů organizace,
  • zvyšování spokojenosti a důvěry zákazníků, věřejnosti a státních kontrolních orgánů.