Upravit stránku

Systémy managementu

Pomůžeme vám vybudovat systém managementu a připravit vaši organizaci na certifikaci podle níže uvedených standardů. Naši poradci mají se zaváděním těchto standardů dlouhodobé zkušenosti a při jejich implementaci se nezaměřují pouze na naplnění daných požadavků, ale také na slabé stránky a příležitosti vaší organizace. Jen tak můžete opravdu posunout, zlepšit a zefektivnění své fungování. Přínosem tak pro vás není jen samotné získání certifikátu systému managementu. Vy skutečně zlepšíte chod své organizace. Budete transparentní a výkonnější než kdykoliv předtím.

Pomůžeme vám zavést všechny tyto standardy

KvalitaISO 9001Systémy managementu kvality
IATF 16949Systémy managementu kvality v automobilním průmyslu
VDA 6.1Systémy managementu kvality v automobilním průmyslu – hmotné produkty
VDA 6.2Systémy managementu kvality v automobilním průmyslu – služby
VDA 6.4Systémy managementu kvality v automobilním průmyslu – výrobní prostředky
ISO/TS 22163 (IRIS)Systémy managementu kvality v železničním průmyslu
ČOS 051672 (AQAP 2110)Systémy managementu kvality v armádním průmyslu (požadavky NATO)
Životní prostředíISO 14001Systém environmentálního managementu
EMASNařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1229/2009 – EMAS III
EN ISO 50001Systém hospodaření s energiemi
BezpečnostISO 45001Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví
OstatníISO 31000Systém managementu rizik

Sjednotíme různé standardy do jednoho systému

Váš stávající systém řízení pomůžeme upravit tak, aby naplňoval požadavky daných standardů systémů managementu a požadavky organizace. Samozřejmostí je přitom integrace několika standardů do jednoho systému managementu (například ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 apod.). Sjednocení těchto standardů vám přinese:

 • zjednodušení řízení
 • snížení časové náročnosti pracovníků organizace při dodržování a udržování systému
 • úpory nákladů ve srovnání s provozováním několika samostatných systémů.

Budování systému managementu krok za krokem

Etapa

Náplň etapy

Výstup etapy

1. Úvodní pohovor

Určení požadavků a očekávání klienta
Stanovení cílů projektu
Upřesnění stylu spolupráce

Nabídka / Návrh smlouvy
2. Analýza stávajícího stavuŠetření na místě (v organizaci) - zjišťování skutečností ve vztahu k cílům projektu

Zpráva o stávajícím stavu - definování silných a slabých stránek, upřesnění rozsahu prací a délky trvání projektu
Návrh smlouvy

3. Uzavření smlouvyProjednání nabídky / návrhu smlouvy (rozsahu prací a délky trvání projektu), korekce smlouvy

Smlouva o spolupráci / potvrzená nabídka
Rámcový plán řešení projektu

4. Definování plánu řešení projektu

Naplánování nutného rozsahu prací v čase, odpovědností a formy řízení projektu. Plán dle potřeby obvykle zahrnuje:

 • Potřebné školení pracovníků
 • Tvorba / úprava dokumentace
 • Praktické úkoly k implementaci
 • Interní audit
 • Management Review (přezkoumání stavu systému managementu)
 • Optimalizace (dopracování nedodělků)
 • První fáze certifikačního auditu (kontrola připravenosti k certifikačnímu auditu)
 • Druhá fáze certifikačního auditu (posouzení shody s požadavky standardu)
 • Odstranění neshod z certifikačního auditu
 • Získání certifikátu
Plán řešení projektu (zakládající list projektu, rámcový časový plán, dílčí plány)
5. Realizace plánu řešení projektuKonzultace a realizace naplánovaných pracíPožadované výstupy stanovené Plánem řešení projektu, Zápis z jednání s klientem (dle potřeby)
6. Přezkoumávání stavu řešení projektu a realizace opatření k dosažení cílů projektuPrůběžné zkoumání stavu řešení úkolů a milníků projektu, předložení výsledků přezkoumání vedení, stanovení a realizace vhodných opatření k dosažení cílů projektuPřehled úkolů z projektu, Zápis z jednání s klientem, Rozhodnutí vedení o dalším postupu projektu, Požadované výstupy stanovené Plánem řešení projektu
7. Závěrečné vyhodnocení projektuPosouzení způsobu řešení projektu (pozitiva / negativa), vyhodnocení naplnění cílů projektu, závěrečný pohovor s vedenímSplněné / částečně splněné / nesplněné cíle projektu, Rozhodnutí o ukončení projektu

Zavádění systému zahrnuje především tyto oblasti:

A) Tvorba dokumentace

Nastavení pravidel pro účinné a efektivní fungování systému managementu v souladu s příslušnými standardy.

B) Implementace požadavků do praxe

 • Dle potřeby analyzujeme stávající systém řízení v organizaci (vzhledem k aplikovaným standardům).
 • Definujeme Plán řešení projektu.
 • Průběžně kontrolujeme aktuální stav a případně zavádíme další opatření, která povedou ke splnění stanovených cílů.

Rádi vám nabídneme různou formu zavádění systémů. Je na vás, kterému přístupu dáte přednost

Uvažujete o novém systému managementu? Napište nám a pojďme to společně probrat

 • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti