Upravit stránku

Odkazy

Certifikační organizace:

Na našich projektech spolupracujeme s těmito certifikačními organizacemi:

Instituce:

  • AIAG - The Automotive Industry Action Group (www.aiag.org)

  • ASQ - American Society for Quality / Americká společnost pro jakost (www.asq.org)

  • CAMBAS - Česká asociace MBA škol (www.cambas.cz)

  • CENIA – Česká informační agentura životního prostředí (www.cenia.cz)

  • ČIA - Český institut pro akreditaci (www.cia.cz)

  • ČMI - Český metrologický institut (www.cmi.cz)

  • ČSJ - Česká společnost pro jakost (www.csq.cz)

  • EA - European Co-operation for Accreditation / Evropská spolupráce v akreditaci (www.european-accreditation.org)

  • EFQM - European Foundation for Quality Management / Evropská nadace pro management kvality (www.efqm.org )

  • EOQ - European Orgainzation for Duality / Evropská organizace pro kvalitu (www.eoq.org)

  • IATF - International Automotive Task Force / Mezinárodní pracovní skupina automobilového průmyslu (www.iatfglobaloversight.org)

  • IQA - International Quality Associates / Mezinárodní organizace pro kvalitu (www.iqa.com)

  • IQNet – The International Certification Network / Mezinárodní certifikační síť (www.iqnet-certification.com)

  • ISO – International Organization for Standardization / Mezinárodní organizace pro standardizaci (www.iso.org)

  • Juranův institut (www.juran.com)

  • KMK - Katedra managementu kvality, FMMI, VŠB-TU Ostrava (http://katedry.fmmi.vsb.cz/639/uvod.html)

  • NPK - Národní politika kvality (www.npj.cz)

  • QAI - Quality Associates International / Mezinárodní sdružení pro kvalitu (www.quality-one.com)

  • SOK - Sdružení pro oceňování kvality (www.sokcr.cz)

  • ÚNMZ - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (www.unmz.cz)

  • VDA-QMC - Qualitäts Management Center im Verband der Automobilindustrie e.V / Svaz automobilového průmyslu, Centrum managementu kvality (www.vda-qmc.de)

Zajímavé odkazy:

  • ČSN - České státní normy on-line (www.unmz.cz/urad/csn-on-line)

  • Management digest - internetový časopis z oblasti managementu (včetně kvality), obsahuje původní příspěvky a také strukturované přehledy formou anotací a recenzí vybraných článků a publikací. Články jsou rozděleny do 9 skupin - dle principu modelu EFQM! (www.digest.cz)

  • Quality Digest - naleznete zde příspěvky a informace z oblasti managementu kvality (www.qualitydigest.com)

  • Quality magazine - internetový časopis z oblasti managementu kvality (www.qualitymag.com)

  • Quality progress - internetová podoba časopisu z oblasti managementu kvality (www.qualityprogress.com)

  • Web Search Guide - americký "Seznam" (vyhledávač) zaměřený pouze na vyhledávání odkazů o kvality (www.americanquality.com)