Upravit stránku

Mise – Vize – Politika – Kodex

Mise společnosti ATCON

Posláním společnosti ATCON je prosazování vhodných nástrojů a technik managementu v podnikové praxi pro dosažení úspěšného, účinného a efektivního řízení organizací podporující jejich záměry a cíle.

Vize společnosti ATCON

Být vyhledávanou poradenskou společností (především v automobilním průmyslu) v oblasti zlepšování fungování systému managementu organizací využíváním vhodných nástrojů a technik managementu a dle mínění zákazníků být jejich optimální volbou.

Politika společnosti ATCON

Vedení a pracovníci společnosti ATCON se zavazují:

 • Poskytovanými službami přispívat k zvyšování úrovně systému managementu zákazníků a k podporování jejich záměrů a cílů.
 • Poskytovat jedinečné služby (nestrannou a objektivní formou) s optimální hodnotou pro zákazníka, oceněné spokojeností a loajalitou zákazníků.
 • Poskytovat služby se zaměřením na nové trendy a nové požadavky legislativy EU.
 • Plnit požadavky zákazníků a ostatních zainteresovaných stran.
 • Zlepšovat činnosti společnosti se zaměřením na potřeby zákazníků, poradců a společníků.
 • Zachovávat důvěrnost informací získaných u zákazníků a partnerů.
 • Prohlubovat znalosti a dovednosti poradců.
 • Zajišťovat naplňování právních požadavků ve společnosti ATCON a u zákazníků.

Děláme to co pomáhá našim zákazníkům zajišťovat „Dlouhodobou prosperitu“.

Kodex společnosti ATCON

 • Pracovníci společnosti musí dodržovat morální a mravní etiku (slušné, otevřené a korektní jednání je předpokladem dobrých vztahů se zákazníky, partnery a poradci).
 • Pracovníci společnosti musí jednat vždy tak, aby nebyla poškozena image společnosti.
 • Společnost je proti korupci všech forem, včetně úplatků a vydírání.
 • Pracovníci společnosti nesmí přijímat žádné závazky, které představují konflikt zájmů s ohledem na jejich smluvní pracovní povinnosti.
 • Pracovníci společnosti nesmí informace, které získali v průběhu své práce ve společnosti a u zákazníka využívat nekalým způsobem ke svému prospěchu nebo prospěchu třetí osoby.
 • Pracovníci společnosti jsou zavázáni mlčenlivostí týkající se důvěrných informací, kterých nabyli při své práci ve společnosti a u zákazníka. Mlčenlivost odpadá, pokud je informace vyžadována ze zákona nebo pokud je pracovník zbaven mlčenlivosti nebo se informace staly nedůvěrnými.
 • Společnost nespolupracuje se zákazníky, kteří využívají dětskou práci, formy nucené práce a nerespektují uznávána lidská práva.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti