Upravit stránku

EMAS

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1229/2009 – EMAS III

EMAS (Eco Management and Audit Scheme)

Smysl standardu:

Záměrem standardu je podpora ochrany životního prostředí, prevence znečišťování a tím snižovat dopady organizace na životní prostředí.

Použití / uplatnění standardu:

Tento mezinárodní standard definuje požadavky na systém environmentálního managementu a je aplikovatelný na všechny typy organizací, může být použit jak pro služby, tak pro výrobní sektory, a je použitelný pro jakýkoli typ a velikost organizace.

Charakteristika standardu:

EMAS rozšiřuje systém ISO 14001, zejména z pohledu transparentnosti, kdy organizace se zavedeným systémem dle EMAS je povinna zveřejňovat environmentální prohlášení a otevřeně diskutovat s veřejností a dalšími zainteresovanými stranami.

EMAS je jedním z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. Pozitivně motivuje organizace k odpovědnému přístupu a ke zlepšování environmentální výkonnosti nad rámec legislativních požadavků. Byl zřízen Evropskou unií, za účelem zjišťování a sledování vlivu činností organizací na životní prostředí a zveřejňování informací formou jednotlivých environmentálních prohlášení (prohlášení k životnímu prostředí).

EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí.

Hlavní přínosy standardu:

  • jako u ISO 14 001 a dále,
  • EMAS je jedním z kvalifikačních předpokladů v zákoně o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., (organizace se zavedeným EMAS může dosáhnout vyšší konkurenceschopnosti ve výběrových řízeních),
  • registrované organizaci odpadá povinnost vytvářet finanční zajištění dle zákona č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě,
  • u registrované organizace může dojít ke zvýšení podnikatelské důvěryhodnosti pro investory, pojišťovny, veřejnou správu, banky a také k posílení vztahů s veřejností,
  • redukce provozních nákladů (např. úspory energií, surovin a dalších zdrojů),
  • zlepšení havarijní připravenosti a stavu provozní dokumentace (spisová služba),
  • snížení poplatku za propůjčení ekoznačky.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti