Upravit stránku

Zlepšování systému managementu jako celku nebo v jednotlivých oblastech dle individuálních potřeb

V rámci zlepšování systému managementu provádíme ve spolupráci s vašimi pracovníky analýzu současného stavu (určíme výhody a nevýhody nebo provedeme SWOT analýzu), navrhneme oblasti systému managementu vhodné k vylepšení, stanovíme alternativy navrhovaného zlepšení, posoudíme jejich rizika a jednotlivé alternativy představíme odpovědným pracovníkům klienta, kteří nakonec vyberou nejvhodnější variantu. Na závěr samozřejmě pomůžeme i s realizací vybraného vylepšení.

Analýzy/optimalizace interních procesů organizace

Provádíme analýzy stávajících procesů organizace s účelem nalézt optimální řešení (fungování) procesů organizace pro zvýšení její celkové výkonnosti a efektivnosti.

Výkonnost a efektivnost organizace závisí na optimálním fungování procesů uvnitř firmy. Základním předpokladem optimalizace procesního řízení je komplexní zmapování aktuálního stavu procesů a procesní struktury v organizaci.

Jen firmy, které pracují na odstraňování svých slabin, mohou udržet krok s konkurencí. Kdo se nezlepšuje, stagnuje a ztrácí své postavení na trhu.

Ing. Zdeněk Rusek, konzultant společnosti ATCON

Řešení analýzy/optimalizace procesů se vždy odvíjí od požadavků klienta a obvykle zahrnuje tyto kroky:

1. Detailní analýza činností/skupin činností (procesů) v organizaci se zaměřením na:

  • Přínos činností pro organizaci.

  • Ekonomickou stránku činností (použité zdroje pro dosažení požadovaných výstupů).

  • Časovou náročnost trvání činností s ohledem na potřeby interního/externího zákazníka.

  • Vhodnost provedení výstupů z činností (kvalita provedení, míra využití výstupů, vhodnost formátu informací pro účely zpracování v navazujících nebo souvisejících činnostech/procesech apod.).

  • Vhodnost vzájemných vztahů mezi činnostmi.

  • Kompetence, dovednosti a zastupitelnost pracovníků vykonávající jednotlivé činnosti.

Výsledkem analýzy je popis silných a slabých stránek jednotlivých skupin činností (procesů) a celé struktury procesů v organizaci.

2. Návrh variant (alternativ) optimalizace procesů zahrnující:

  • Změny ve struktuře procesů (Procesní model organizace),
  • Změny v jednotlivých procesech,
  • Změny týkající se přerozdělení kompetencí a organizační/funkční struktury.

3. Posouzení jednotlivých variant (alternativ) optimalizace procesů z hlediska možných rizik a jejich dopadů.

4. Výběr vhodné varianty (alternativy) optimalizace procesů.

5. Naplánování realizace vybrané varianty (alternativy) optimalizace procesů.

6. Realizace vybrané varianty (alternativy) optimalizace procesů a průběžné posuzování stavu realizace s ohledem na plán a měnící se okolnosti v organizaci.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti